Nora kommuns upphandlingar Tvätt- och textilservice

Tvätt- och textilservice

Örebro kommun, ÖREBRO

Tjänstekontrakt avseende tvätt- och textilservice. Omfattar hyrtextilier samt cirkulationstvätt av både kundägda textilier och hyrtextilier.

Omfattning;

1. Personalkläder med hyreslösning

2. Cirkulationsgods (patient-, bädd- och badtextilier)

3. Tvätt av kundägda textilier

Uppdraget gäller ett totalansvar för hela leveranskedjan av tvätt- och textilservice.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 588/2019