Nora kommuns upphandlingar Tömning underjordsbehållare och ovanjordsbehållare för kommunalt avfall med kran

Tömning underjordsbehållare och ovanjordsbehållare för kommunalt avfall med kran

Samhällsbyggnad Bergslagen, Lindesberg

Lindesbergs kommun och dess tekniska förbund, Samhällsbyggnad Bergslagen, inbjuder till anbudslämnande avseende tömning och transport av underjords- och överjordsbehållare, med kran, för hushållsavfall.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/11