Nora kommuns upphandlingar System för barn- och eleversättning gällande interkommunal ersättning mellan kommuner och fristående huvudmän

System för barn- och eleversättning gällande interkommunal ersättning mellan kommuner och fristående huvudmän

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av system för eleversättning. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Upphandlande myndigheter:

Organisationsnummer:

Askersunds kommun

212000-1983

Degerfors kommun

212000-1934

Hallsbergs kommun

212000-1926

Hällefors kommun

212000-1942

Karlskoga kommun

212000-1991

Kumla kommun

212000-1975

Laxå kommun

212000-1918

Lekebergs kommun

212000-2981

Lindesbergs kommun

212000-2015

Ljusnarsbergs kommun

212000-1959

Nora kommun

212000-2007

Örebro kommun

212000-1967

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av system för eleversättning. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun/bolag är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna kontrakt. Mer information om UM finns att läsa på respektive hemsida.

Upphandlande myndigheter:

Organisationsnummer:

Askersunds kommun

212000-1983

Degerfors kommun

212000-1934

Hallsbergs kommun

212000-1926

Hällefors kommun

212000-1942

Karlskoga kommun

212000-1991

Kumla kommun

212000-1975

Laxå kommun

212000-1918

Lekebergs kommun

212000-2981

Lindesbergs kommun

212000-2015

Ljusnarsbergs kommun

212000-1959

Nora kommun

212000-2007

Örebro kommun

212000-1967

Förtydligande:

Sydnärkes utbildningsförbund, org nr 222000-1180 inkluderar:

-Askersund kommun

-Hallsbergs kommun

-Laxå kommun

Sydnärkes utbildningsförbund ska teckna:

- ett (1) kontrakt för system för eleversättning för de tre (3) ovan nämnda kommunerna.

-ett (1) kontrakt för systemstöd för det kommunala aktivitetsansvaret för de (3) ovan nämnda kommunerna förutsatt att aktuell option löses in.

Askersunds kommun kommer att teckna kontrakt för optionen utökad användning förutsatt att aktuell option löses ut av Askersund kommun.

Hallsbergs kommun kommer att teckna kontrakt för optionen utökad användning förutsatt att aktuell option löses ut av Hallsbergs kommun.

Laxå kommun kommer att teckna kontrakt för optionen utökad användning förutsatt att aktuell option löses ut av Laxå kommun.

Vi ser fram emot ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 983/2020