Nora kommuns upphandlingar Storköksutrustning Länsupphandling

Storköksutrustning Länsupphandling

Örebro kommun, ÖREBRO

Storköksutrustning Länsupphandling

Storköksutrustning Länsupphandling

Inbjudan till anbudsgivning storköksutrustning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på storköksutrustning för leverans till de upphandlande myndigheterna (UM). Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Ramavtalet omfattar storköksutrustning. Avtalsperiodens längd är fyra år från och med tidigast 2022-07-01. Uppskattad volym under avtalsperioden 38,5 miljoner kronor. Se volym per kommun i tabellen nedan. Angivna volymer baseras på medelvärdet på fyra års inköpsstatistik. Ramavtalets maximala takvolym är 54 miljoner kronor. Se bilaga 3 för fördelning av takvolym per kommun och varukorg.

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

212000-1926

Hallsbergs kommun

1 500 000

212000-1942

Hällefors kommun

300 000

212000-1991

Karlskoga kommun

1 000 000

212000-1975

Kumla kommun

800 000

212000-1918

Laxå kommun

100 000

212000-2015

Lindesbergs kommun

2 500 000

212000-1959

Ljusnarsbergs kommun

300 000

212000-2007

Nora kommun

400 000

212000-2981

Lekebergs kommun

200 000

212000-1967

Örebro kommun

2 000 000

212000-1785

Storfors kommun

500 000

212000-1934

Degerfors kommun

30 000

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun är dock en egen UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive kommuns hemsida.

Angiven uppskattad volym är ungefärlig och ska inte betraktas som bindande. Anbud lämnas för samtliga kommuner.

Välkomna att lämna anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks1086/2021