Nora kommuns upphandlingar Soltunet - Byte av kulvert för värme, VV samt VVC

Soltunet - Byte av kulvert för värme, VV samt VVC

Norabostäder Aktiebolag, NORA

Byte av kulvert för värme, VV och VVC i Soltunet, Nora, Nora kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2023-319