Nora kommuns upphandlingar Skogstjänster inkl. virkes-/grotköp samt vissa parktjänster

Skogstjänster inkl. virkes-/grotköp samt vissa parktjänster

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Nora

Följande delar ingår:

SKOGSTJÄNSTER

A) Drivningstjänster och virkes-/grotköp

B) Motormanuella huggningar och skotning med mindre maskiner

C) Motormanuella huggningar och skotning med häst

PARKTJÄNSTER

D) Trädfällningar i svåra lägen

E) Arboristtjänster

F) Stubbfräsning i parkmark

Samtliga tjänster efter beställarens bedömning och avrop.

Upphandlingen avser ramavtal

*

Sista dag för mottagande av anbud är: 2017-08-29 23:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-08-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-06-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

BKT2016-665