Nora kommuns upphandlingar Servicetjänster inom hemtjänst

Servicetjänster inom hemtjänst

Nora kommun, NORA

Syftet med upphandlingen är att teckna ett avtal för servicetjänsterna städning och tvätt samt leverans av matlåda på adresser inom Nora kommun.

Upphandlingen är en reserverad upphandling där deltagandet reserveras för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-09-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2020-040