Nora kommuns upphandlingar Service och inköp av Brandsläckningsutrustning m.m 2017

Service och inköp av Brandsläckningsutrustning m.m 2017

Örebro kommun, ÖREBRO

Antagen leverantör skall i erforderlig omfattning utföra besiktning/service/underhåll samt tillhandahålla brandsläckningsutrustning såsom handbrandsläckare, inomhusbrandposter, brandfiltar, nödbelysning och brandvarnare. Omfattningen varierar mellan de upphandlande

myndigheterna.

Antagen leverantör skall i erforderlig omfattning utföra besiktning/service/underhåll samt tillhandahålla brandsläckningsutrustning såsom handbrandsläckare, inomhusbrandposter, brandfiltar, nödbelysning och brandvarnare. Omfattningen varierar mellan de upphandlande

myndigheterna.

AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget

Antagen leverantör skall i erforderlig omfattning utföra besiktning/service/underhåll samt tillhandahålla brandsläckningsutrustning såsom handbrandsläckare, inomhusbrandposter, brandfiltar, nödbelysning och brandvarnare. Omfattningen varierar mellan de upphandlande myndigheterna.        Vid större inköp, vid t.ex. nyproduktion, har den upphandlande myndigheten möjlighet att göra separat objektsupphandling.                  Upphandlingen avser ramavtal. Förteckning över aktuella objekt bifogas i bilagor. Förteckningen bygger bl.a. på nuvarande leverantörers register och redovisar kända objekt 2016. Antalet objekt kan förändras under avtalstiden och skall regleras enligt AUC.614. Förteckningen är avsedd som underlag för anbud och är inte att betrakta som bindande.                  Avtalstiden är 2017-10-01 – 2019-09-30. Vid avtalstidens utgång kan förhandlingar om förlängning komma i fråga. Avtal kan förlängas högst 2 x12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-08-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-06-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 674/2017