Nora kommuns upphandlingar RFI för Ärendehanteringssystem/Diariesystem till Nora kommun

RFI för Ärendehanteringssystem/Diariesystem till Nora kommun

Nora kommun, NORA

Omvärldsanalys av ärendehanteringssystem/diariesystem innan upphandling sker. En förfrågan gällande vad marknaden kan erbjuda och vad man tror om framtiden.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-02-07)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2023-349