Nora kommuns upphandlingar Renovering teknikutrymme, simhall

Renovering teknikutrymme, simhall

Nora Fastigheter AB, NORA

Norafastigheter AB har för avsikt att byta ut befintlig vattenreningsutrustning och i samband med detta renovera ytskikt och övriga installationer i teknikutrymmet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/8