Nora kommuns upphandlingar Ramavtal juridiska konsulttjänster

Ramavtal juridiska konsulttjänster

Lindesbergs kommun, Lindesberg

Ramavtal som syftar till att täcka UMs löpande behov av juridiska konsulttjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/72