Nora kommuns upphandlingar Ramavtal Hantverkartjänster

Ramavtal Hantverkartjänster

Norabostäder Aktiebolag, NORA

Nora Fastigheter AB är ett av kommunen helägt bolag som äger och

förvaltar ca 60 000 m2 lokaler fördelade på bl.a. skolor, barnstugor,

kommunala verksamheter och kontor.

Norabostäder AB är ett av kommun helägt bolag. Beställaren med

dotterbolag förvaltar totalt ca 700 hyreslägenheter.

Ramavtalsupphandling görs för hantverkartjänsterna Bygg, Rör, El,

Målning, Mattläggning/Ytskikt, Plåt, Tätskikt samt Mark.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/6