Nora kommuns upphandlingar Prenumerationstjänst

Prenumerationstjänst

Örebro kommun, ÖREBRO

Prenumerationstjänster på svenska och utländska tidningar och tidskrifter till framförallt biblioteken.

Inbjudan till anbudsgivning på prenumerationstjänster

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på prenumerationstjänster på svenska och utländska tidningar och tidskrifter till biblioteken. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Prenumerationstjänster på svenska och utländska tidningar och tidskrifter till framförallt biblioteken.

Inbjudan till anbudsgivning på prenumerationstjänster

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på prenumerationstjänster på svenska och utländska tidningar och tidskrifter till biblioteken. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är

21 20 00 – 2122  Arboga kommun

21 20 00 – 1983 Askersunds kommun           21 20 00 – 1934 Degerfors kommun           21 20 00 – 1926 Hallsbergs kommun               21 20 00 – 1991 Karlskoga kommun           21 20 00 – 1975 Kumla kommun

21 20 00 – 2056 Kungsörs kommun

21 20 00 – 2114 Köpings kommun         21 20 00 – 1918 Laxå kommun           21 20 00 – 2981 Lekebergs kommun           21 20 00 – 2015 Lindesbergs kommun           21 20 00 – 1959 Ljusnarsbergs kommun           21 20 00 – 2007 Nora kommun

21 20 00 – 2031 Surahammars kommun           21 20 00 – 1967 Örebro kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-09-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1107-2016