Nora kommuns upphandlingar Ombyggnad värmeåtervinning Hagby Ängar för Nora Fastigheter

Ombyggnad värmeåtervinning Hagby Ängar för Nora Fastigheter

Nora Fastigheter AB, NORA

Projektet innebär kortfattat en lokal ombyggnation av värme- och

ventilationssystemet i Hus 19 (centrumhus för Hagby Ängars äldreboende) där

befintligt värmeåtervinningsbatteri istället nyttjas för att återvinna energi mot

nyinstallerade värmepumpar som kopplas mot befintligt fjärrvärmesystem.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2023-xxx