Nora kommuns upphandlingar Naturbeteskött till Nora kommun

Naturbeteskött till Nora kommun

Nora kommun, NORA

Denna upphandling avser anbudsgivning gällande Nora kommuns behov av färskt/fryst naturbeteskött.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2020-403