Nora kommuns upphandlingar Livsmedel Norr 2019

Livsmedel Norr 2019

Nora kommun, NORA

Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun bjuder härmed in till anbudsgivning gällande kommunernas behov av livsmedel. Samtliga upphandlande myndigheter är att ses som en enhet, anbud som lämnas gäller således för samtliga kommuner. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor.

Allmän information

Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun bjuder härmed in till anbudsgivning gällande kommunernas behov av livsmedel. Samtliga upphandlande myndigheter är att ses som en enhet, anbud som lämnas gäller således för samtliga kommuner. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19/8