Nora kommuns upphandlingar Livsmedel: Mejeri länsupphandling

Livsmedel: Mejeri länsupphandling

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandling av mejerivaror för kommunerna Laxå, Lekeberg, Askersund, Hallsberg, Kumla, Örebro, Hällefors, Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Köping, Arboga, Surahammar, Kungsör.

Intresserade anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud gällande upphandlande myndigheters behov av mejerivaror enligt bifogade sortimentsspecifikationer. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Mer information om den upphandlande myndigheten finns att läsa på www.orebro.se

Under 2018 köpte de 14 kommunerna som ingår i den här upphandlingen mejerivaror för drygt 26 miljoner kronor, fördelat enligt nedan. Det finns idag ett länsavtal för 13 av kommunerna och ett separat avtal för Örebro kommun. I och med den här upphandlingen, delas volymerna upp lite annorlunda, se kap 1.1.10 Uppdelning av kontrakt.

Upphandling av mejerivaror för kommunerna Laxå, Lekeberg, Askersund, Hallsberg, Kumla, Örebro, Hällefors, Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Köping, Arboga, Surahammar, Kungsör.

Inledning & inköpsmönster

Intresserade anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud gällande upphandlande myndigheters behov av mejerivaror enligt bifogade sortimentsspecifikationer. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Mer information om den upphandlande myndigheten finns att läsa på www.orebro.se

Under 2018 köpte de 14 kommunerna som ingår i den här upphandlingen mejerivaror för drygt 26 miljoner kronor, fördelat enligt nedan. Det finns idag ett länsavtal för 13 av kommunerna och ett separat avtal för Örebro kommun. I och med den här upphandlingen, delas volymerna upp lite annorlunda, se kap 1.1.10 Uppdelning av kontrakt.

Kommuner

Inköpssumma 2018

andel ekologiskt

ca antal lev.ställen

KAKS: Arboga, Kungsör, Köping, Surahammar,

4 837 102 kr

80,8 %

39

SYD: Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg

5 673 909 kr

80,5%

44

NORR: Hällefors, Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg

4 581 055 kr

81,9%

35

Örebro

11 403 834 kr

95,3%

1

Vi emotser ert anbud med intresse.

Sista anbudsdag
11 dagar kvar

(2019-08-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS 642/2019