Nora kommuns upphandlingar Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Örebro kommun, ÖREBRO

Denna upphandling avser ramavtal laboratorietjänster. Kommunerna/kommunalförbunden har inom sin verksamhet behov av kemiska och bakteriella laboratorietjänster avseende vatten, slam, livsmedel m.m.

Uppdragets omfattning och utformning kan variera mellan kommunerna.

Upphandling avser ramavtal laboratorietjänster. UM har inom sin verksamhet behov av kemiska

och bakteriella laboratorietjänster avseende vatten, slam, livsmedel m.m. Uppdragets omfattning och

utformning kan variera mellan beställarna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 736/2020