Nora kommuns upphandlingar Konsultupphandling förstudie Karlsängsområdet

Konsultupphandling förstudie Karlsängsområdet

Nora kommun, NORA

Upphandling avseende uppdrag som externt processtöd i genomförande av förstudie av Karlsängsområdet i Nora.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2019-224