Nora kommuns upphandlingar Konsultuppdrag: Projektledare för natur-turistområde Kottaberget

Konsultuppdrag: Projektledare för natur-turistområde Kottaberget

Nora kommun, NORA

Upphandling av konsult: Projektledare för genomförande av projekt gällande Mountainsbikebana vid Kottaberget i Nora kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2019-273