Nora kommuns upphandlingar Kemtekniska- hygien, engångs- och städmaterial - Länet

Kemtekniska- hygien, engångs- och städmaterial - Länet

Örebro kommun, ÖREBRO

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till Örebro läns medverkande kommuner och bolags gemensamma upphandling av Kemtekniska- hygien, engångs- och städmaterial. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingens totala värde uppskattas till cirka 168 Msek.

Anbudsområde A - Mjukpapper

Produkt-/anbudsområde A - MJUKPAPPER omfattar ett brett sortiment av produkter anpassat för UMs samtliga verksamheter som exempelvis, men ej uteslutande;

torkpapper

hushållspapper

industritork

toalettpapper

tvättlappar

pappershållare

Anbudsområde B - ENGÅNGSARTIKLAR & SKYDDSUTRUSTNING

Produkt-/anbudsområde B - ENGÅNGSARTIKLAR & SKYDDSUTRUSTNING omfattar ett brett sortiment av produkter anpassat för UMs samtliga verksamheter som exempelvis, men ej uteslutande;

dukning

engångs- och förpackningsmaterial för livsmedel

engångsartiklar för servering

kaffefilter

engångskläder

handskar för städ & livsmedelshantering

skyddsutrustning

Anbudsområde C - STÄD- & DISKUTRUSTNING samt FIN- & GROVKEM

Produkt-/anbudsområde C - STÄD- & DISKUTRUSTNING samt FIN- & GROVKEM omfattar ett brett sortiment av produkter, samtliga anpassade för professionellt bruk, för UMs samtliga verksamheter som exempelvis, men ej uteslutande;

diskutrustning & diskmedel

dammsugare & dammsugarpåsar

golvvårdsutrustning

Golvvårdsmedel

moppar

städmaterial

rengöringsmedel

svabb-, städ- & säckvagn

svabbgarn & hinkar

påsar & säckar

Finkem

Första hjälpen

Tvätt- och sköljmedel

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 968/2021