Nora kommuns upphandlingar Inköp, transport och spridning av kalk med helikopter i sjöar och på våtmarker år 2018

Inköp, transport och spridning av kalk med helikopter i sjöar och på våtmarker år 2018

Länsstyrelsen i Örebro län, ÖREBRO

Entreprenaden omfattar Helikopterpridning med totalt 1 370,3 ton kalkmjöl, (0-0,2 mm) i 216 sjöar och 117,6 ton grovt kalkmjöl (0,2-1 mm) på 39 våtmarker.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-11-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-09-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

581-5632-2017