Nora kommuns upphandlingar II DIS Maskiner lokalvård

II DIS Maskiner lokalvård

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, NORA

Upphandling genom dynamiskt inköpssystem där anbudslämnare kan ansöka om att få delta under avtalstidens gång. Kvalificerade anbudslämnare kommer att få förfrågan då det är aktuellt att köpa in maskiner, service eller tillbehör.

Sista anbudsdag
1603 dagar kvar

(2028-04-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBB2018-056