Nora kommuns upphandlingar Grossist Norrkommunerna 2022

Grossist Norrkommunerna 2022

Nora kommun, Nora

Grossist Norrkommunerna 2022

Bilagor

Inledning

Kommunerna Nora, Ljusnarsberg, Lindesberg och Hällefors bjuder härmed in er att lämna anbud gällande kommunernas behov av livsmedel. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta upphandlingsdokument, sortimensspecifikationer och bilagor.

Välkommen med ert anbud!

Grossist Norrkommunerna 2022

Bilagor

Bilaga 1: Grossistbilaga 2023Bilaga 2: Mejeri lilla 2023Bilaga 3 Mineralvatten Ljusnarsberg

Bilaga 4 Färskt kött

Bilaga 5 Leveransfrekvenslista

Bilaga 6 Inköpsmönster 2021Bilaga 7 Inköp organisation 2021

Bilaga 8 Frukt och grönt inköp 2021

Bilaga 9 Mejeri inköp 2021

Bilaga 10 Hantera Livs Anbudsutvärdering

Bilaga 11 Hantera Livs Förklaring till anbudssvarsfil

Bilaga 12 Hantera Livs Filformat till leverantörer och grossister Månad

Bilaga 13 Mall Sanningsförsäkran

Bilaga 14 sanningsförsäkran redogörelse och villkor med anledning av sanktioner mot Ryssland OCH Belarus

Bilaga 15 Sammanställning norrkommuner grossist 2022

Inledning

Kommunerna Nora, Ljusnarsberg, Lindesberg och Hällefors bjuder härmed in er att lämna anbud gällande kommunernas behov av livsmedel. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta upphandlingsdokument, sortimensspecifikationer och bilagor.

Under perioden 2021 och 2022 köpte kommunerna grossistsortiment för drygt 30 miljoner kronor.

Inköpsvolym 2021: 31,1 miljoner kronor (14,95% eko)

Inköpsvolym 2022 januari-november 35,4 miljoner kronor (14,33% eko)

Orgnr: Upphandlande myndighet: (inköpt grossistsortiment under januari-november 2022)

21 20 00 - 2007 Nora kommun 8,5 miljoner kronor

21 20 00 - 1959 Ljusnarsbergs kommun 3,5 miljoner kronor

21 20 00 - 2015 Lindesbergs kommun 18,2 miljoner kronor

21 20 00 - 1942 Hällefors kommun 5,2 miljoner kronor

Välkommen med ert anbud!

Helt eller delat anbud

Upphandlingen innehåller följande varugrupper:

Grossist

Lilla mejeri

Lilla grönsaker

Färskt kött, se leveransfrekvenslista (Bilaga 5)

Mineralvatten för Ljusnarsbergs kommun

Varugrupperna 1-3 utvärderas separat, men en vinnare utses för samtliga 3 varugrupper.

Varugrupp 4 och 5 utvärderas separat. En vinnare per varugrupp.

Observera att om anbud läggs på varugrupp 4-5 får man inte lägga anbud på någon annan varugrupp LOU (4 kap. § 13-17).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1098/2022