Nora kommuns upphandlingar Gatu-/VA-sanering Linnskällvägen i Grythyttan

Gatu-/VA-sanering Linnskällvägen i Grythyttan

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Nora

Upphandlingens syfte är köp av utförandeentreprenad omfattande borttagning-/omläggning av dag-, spill- och dricksvattenledning samt gata vid Linnskällvägen i Grythyttan, Hällefors kommun.

Totalt omfattar entreprenaden cirka 280 m schaktlängd.

Entreprenaden innebär i stora drag:

Rivning av vatten-, spill- och dagvattenledning, brunnar, ventiler och serviser, brandpost

Rivning av gata: trummor, beläggning

Demontering/montering av mur, staket

Omläggning VA: spill-, dag- och vattenledning, brunnar, ventiler och serviser, brandpost.

Omläggning gata: dräneringsledning, trummor - slitlager, bundet bärlager samt stödremsor ingår ej

Schakt, läggning och fyllning för ledningar, brunnar och serviser.

Åtgärder för trafik under byggnadstiden.

Återställningsarbeten.

Samordning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBB2019-186