Nora kommuns upphandlingar Frivillig förhandsinsyn

Frivillig förhandsinsyn

Nora kommun, NORA

Upphandlingen avser avtal för support och underhåll av ekonomisystemet Unit 4 för Nora kommun.

Avtal för support och underhåll av befintligt ekonomisystem behöver förnyas varför en upphandling ska genomföras. Nora kommun äger sedan tidigare nyttjanderätt till nuvarande systemlösning och därför är det endast support och underhåll av densamma som behöver upphandlas. Då efterfrågade tjänster på grund av tekniska skäl och på grund av ensamrätt endast kan tillhandahållas/utföras av en viss leverantör kommer upphandlingsförfarande förhandlat förfarande utan föregående annonsering att tillämpas.

I och med denna annons om förhandsinsyn meddelar Nora kommun sin avsikt att tilldela kontraktet för support och underhåll till UNIT4 AB. Ett avtal kommer att tecknas med leverantören efter det att tiden för avtalsspärr löpt ut.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2021-03-10

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2021-120