Nora kommuns upphandlingar Förnyelse av VA-ledningar Styrd borrning och Hammarborrning

Förnyelse av VA-ledningar Styrd borrning och Hammarborrning

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, NORA

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, hädanefter kallad beställaren, avser i och med denna upphandling att teckna ramavtal för schaktfria förnyelseinsatser av VA-ledningar inom Bergslagens kommunaltekniks verksamhetsområde. Insatserna indelas i:

A. Styrd borrning av självfallsledningar

B. Styrd borrning av tryckledningar

C. Hammarborrning

Upphandlingen avser ramavtal.              Avtalstiden avser 2 år med möjlighet att förlänga 1+1år. Maximal avtalstid är 4 år.  Startdatum beräknas till:

2017-09-01

Sista anbudsdag

Sista dag för mottagande av anbud är:

2017-07-31

Ramavtal för schaktfria förnyelseinsatser av VA-ledningar genom styrd borrning av självfallsledningar, tryckledningar och hammarborrning.

Anbudsinbjudan till upphandling av schaktfria metoder för förnyelse av VA-ledningar

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett tekniskt kommunalförbund för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, med huvudsäte i Nora. Förbundet arbetar inom följande områden: Återvinning, Gata/trafik, Park/skog, Idrott, VA-anläggning, VA-ledningsnät samt Lokalvård. Ytterligare information om verksamheterna finns på förbundets hemsida: www.sbbergslagen.se.                            Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, hädanefter kallad beställaren, avser i och med denna upphandling att teckna ramavtal för schaktfria förnyelseinsatser av VA-ledningar inom Bergslagens kommunaltekniks verksamhetsområde. Insatserna indelas i:

A. Styrd borrning av självfallsledningar

B. Styrd borrning av tryckledningar

C. Hammarborrning

Upphandlingen avser ramavtal.              Avtalstiden avser 2 år med möjlighet att förlänga 1+1år. Maximal avtalstid är 4 år.  Startdatum beräknas till:

2017-09-01

Sista anbudsdag

Sista dag för mottagande av anbud är:

2017-07-31

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-07-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-06-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

SBB2017-161