Nora kommuns upphandlingar Fastighetsförnödenheter

Fastighetsförnödenheter

HBV, Johanneshov

Upphandlingen avser fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet såsom el-verktyg, handverktyg, tillbehör, järnhandelsvaror, förnödenheter, inredning till fastighet, infästningar, redskap, personligt skydd med mera. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inte annat tydligt anges.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-10-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Sverige

Diarie-/referensnummer

21-122-2