Nora kommuns upphandlingar Fasad-och fönsterbyte Kungsgatan 22-24 i Nora

Fasad-och fönsterbyte Kungsgatan 22-24 i Nora

Norabostäder Aktiebolag, NORA

Upphandlingen avser utbyte av fasadpanel samt fönster och balkongdörrar och därtill förenlig målning och plåtbeslagning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-03)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

NBO2024-001