Nora kommuns upphandlingar El-material och ljuskällor inköpssamverkan

El-material och ljuskällor inköpssamverkan

Örebro kommun, ÖREBRO

Denna upphandling avser tillhandahållande av el-material och ljuskällor för Kumla kommun, Kungsörs kommun, Lindesbergs kommun, Karlskoga kommun, Nora kommun, Lekebergs kommun. För Örebro kommun avser upphandlingen främst produktgrupper som batterier, lampor och ljusrör.

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på El-material och ljuskällor för leverans till de upphandlande myndigheterna.

Denna upphandling avser ramavtal avseende El-material och ljuskällor.

Målet med upphandlingen är att främst tillgodose upphandlande myndigheters behov av El-material och ljuskällor. Merparten av det efterfrågade utgörs av varor inom produktgrupper som batterier, lampor och ljusrör.

Uppskattad total volym: 2 445 000 SEK /år

Angiven volym är endast en uppskattning, inga volymer garanteras under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 978/2017