Nora kommuns upphandlingar Däck och däckservice

Däck och däckservice

Lindesbergs kommun, Lindesberg

Välkommen att lämna anbud i vår gemensamma upphandling av ramavtal för Däck och däckservice. Upphandlings dokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-11-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/9