Nora kommuns upphandlingar Cykelleder Kottaberget/Pershyttan etapp 2

Cykelleder Kottaberget/Pershyttan etapp 2

Nora kommun, NORA

Totalentreprenad

Nora kommun, hädanefter kallad beställaren, avser i och med denna upphandling att erbjuda en totalentreprenad omfattande (i stora drag) byggnation av

sju (7) mountainbikeleder, anpassade efter cyklisternas behov, förbättras eller dras om

byggnation av två (2) crosscountryleder

byggnation av ett (1) teknikområde

iordningställande av två (2) toaletter

iordningställande av väg och grusad plan/parkering

Medel för projektet kommer från EU:s landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterat detta stöd. Bidrag för projektet är beviljat och därmed är tidplanen låst. Slutdatum för redovisning av projektet är den 31 oktober 2024, vilket innebär att slutfakturan ska vara beställaren tillhanda senast 2024-09-30.

Sista dag för mottagande av anbud är: 2023-11-20 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2023-442