Brounderhåll

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Nora

Upphandling av Ramavtal för underhåll broar på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBB2020-471