Nora kommuns upphandlingar Beläggningsarbeten - ramavtal

Beläggningsarbeten - ramavtal

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Nora

Köp av entreprenadtjänster omfattande beläggningsarbeten och mindre markarbeten inom Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner.

Upphandlingen avser ramavtal med löpande avrop av beställaren.

Avtalstiden avser 2 år med 2st optionsmöjligheter, maximalt en 4-års period.

Köp av entreprenadtjänster omfattande beläggningsarbeten och mindre markarbeten inom Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Upphandlingen omfattar gator och vägar och övriga hårdgjorda ytor där beställaren är verksamhetsansvarig/ansvarar för väghållningen.

Upphandlingen avser ramavtal med löpande avrop av beställaren.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBB2020-729