Nora kommuns upphandlingar Avfallsinsamling i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner

Avfallsinsamling i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, NORA

Upphandlingen avser insamling av hushållsavfall från villor och flerfamiljhus företag och kommunernas verksamhetslokaler såsom skolor, barn- och äldreomsorgslokaler mm.

Upphandlingen avser insamling av hushållsavfall från villor och flerfamiljhus företag och kommunernas verksamhetslokaler såsom skolor, barn- och äldreomsorgslokaler mm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-05-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

BKT2017-281