Nora kommuns upphandlingar Avfallshantering 2020-2022

Avfallshantering 2020-2022

Norabostäder Aktiebolag, NORA

Upphandling av avtal för hämtning och omhändertagande av källsorterat avfall från Beställarens hyreslägenheter samt Beställarens lokalhyresgäster.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-12-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20191016