Nora kommuns upphandlingar Arbetskläder: Måltid, vård, grova arbetskläder & skor

Arbetskläder: Måltid, vård, grova arbetskläder & skor

Nora kommun, NORA

Denna upphandling avser köp, tryck och leverans av arbetskläder och yrkesskor för Nora och Lindesbergs kommun samt Nora Fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS 2018-168