Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Warning Receivers RDS (Radio Data System)

Warning Receivers RDS (Radio Data System)

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Radiosändare med mottagare. CPV-kod 32310000 eller 32344200.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/67