Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vehicles for CSDP Warehouse Lot: Minibuses

Vehicles for CSDP Warehouse Lot: Minibuses

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Vehicles for CSDP Warehouse Lot: Minibuses

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/47