Vegetationsbrandsdetektion

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Studien med förslag på ett framtida helhetskoncept samt förslag på fortsatta studier och tester med avseende på detektion av skogsbränder och vegetationsbränder.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/43