Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Underhållsavtal brandlarm- och gassläckanläggningar samt brandredskap

Underhållsavtal brandlarm- och gassläckanläggningar samt brandredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser planerat och felavhjälpande underhåll för elva (11) stycken system för brandlarm och tjugosju (27) stycken gassläckanläggningar samt brandredskap på länsstyrelsens ledningsplatser och hos MSB.

Sista anbudsdag
Idag

(2020-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/73