Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Underhållsavtal avbrottsfri kraft med batterier (UPS)

Underhållsavtal avbrottsfri kraft med batterier (UPS)

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Drift och underhållsavtal för UPS anläggningar på Länsstyrelsernas ledningsplatser och inom MSB.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/88