Underhållsarbete EL - SANDÖ

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Ramavtal för underhåll av El

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västernorrlands län

Diarie-/referensnummer

21/33