Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Underhåll av reservkraftanläggningar

Underhåll av reservkraftanläggningar

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Underhåll av reservkraftsanläggningar placerade på Länsstyrelsens ledningsplatser, MSB Karlstad, MSB Stockholm och MSB Kristinehamn.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/15