Tvätt Revinge

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), Karlstad

Tvätt Revinge två områden.

Område 1 Hotelltvätt

Område 2 Tvätt skyddskläder

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21/22