Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tunneldiskmaskin Restaurang Allerum

Tunneldiskmaskin Restaurang Allerum

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Karlstad

Offertförfrågan 8926180

Upphandlingsform

Denna upphandling genomförs som direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, önskar offert på nedanstående vara.

Omfattning

Obligatoriska krav på varan/tjänsten Tillämpliga lagar, föreskrifter, typ godkännande etc. ska tillämpas.

Tunneldiskmaskin typ WD-211 E eller likvärdig tunneldiskmaskin ska anpassas till befintliga diskbänkar 

Förspolningsmaskin WD-PRM-60 eller likvärdig

Motordriven kurva 2 st, WD-C 90 eller likvärdig.

Rullbana, 2 st mått 2100 mm som är anpassad efter diskmaskinens utformning.

Diskinlämning med rullbandbana liknande dagens utförande med mått 3400 mm

Serviceavtal ska ingå tillsvidare

Demontering och deponering av den gamla maskinen ska ingå. Elinstallationer och övrigt erforderligt arbete för ett komplett montage av den nya diskmaskinen, samt anpassning till befintliga diskbänkar såsom anpassning och justering i våg och höjd ska ingå.

Utbildning av den nya maskinen till personal på plats ska genomföras efter installationen utan extra kostnad.

Leveranstid

Leverans och montering snarast möjligt dock senast 2020-08-07

Leveransvillkor

DDP (Incoterms 2010) MSB Revinge

Pris

Pris anges per styck, i SEK och exklusive moms.

Utvärdering av anbud

MSB kommer att tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är ekonomiskt mest fördelaktigt för myndigheten.

Utvärderingen kommer att göras enligt grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Det betyder att MSB kommer att anta det anbud som offererat bästa förhållandet mellan pris och kvalitet med hänsyn till beskriven modell eller utvärderingskriterier.

Sista tid för lämnande av offert

Offert önskas snarast dock senast 2020-06-30

Offertens giltighetstid

Offerten ska vara giltig till och med 2020-07-30

MSB förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om budgeterade medel är otillräckliga.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-05-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

8926180