Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tjänster med skopande flygplan för brandbekämpning

Tjänster med skopande flygplan för brandbekämpning

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Tillhandahålla tjänster inkluderande skopande flygplan för brandbekämpning. Avtalet kommer att vara en del av en statlig förstärkningsresurs för beredskap med flygplan. Detta innebär att flygplanen kan flyttas till andra delar av landet utanför den ordinarie hemmabasen, då risk för brand föreligger.

Leverantören ska under brandsäsongen ha 90% operativ tillgänglighet av flygplan, piloter fullt utrustade för brandbekämpning/vattenbombning.

.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

19/106