Tjänsten förhandlingsstöd

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Karlstad

Tjänsten förhandlingsstöd (i upphandling) till upphandlingsprojekt Rakel G2 steg 1

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-11-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-11-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

8928338