Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tidig dialog avseende system och implementering av rese- och utläggshantering

Tidig dialog avseende system och implementering av rese- och utläggshantering

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Tidig dialog avseende system och implementering av rese- och utläggshantering

Tidig dialog

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-10-29

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/94