Termbanksverktyg

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser avtal för ett termbanksverktyg som ska tillgängliggöras för allmänheten på MSBs särskilt anvisade kanal och/eller webbplats.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/86